IGN - שיווק נדל"ן - לבעלי בתים וועדי בתים משותפים

כאמור, תמ"א 38 הינה תכנית ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. מעבר לחיזוק הבניין, שזו מטרת התוכנית, מקבלים הדיירים ללא עלות מצידם, בניין משופץ, תוספת מעלית, חדר מדרגות משודרג ומשופץ, לובי חדש או משופץ ומשודרג, מרפסות והוספת ממ"ד (במידה וניתן), פיתוח השטח הציבורי של הבניין, גינות וחניות.
בכך נהנים הדיירים מהשבחת הנכס בצורה משמעותית.

המשרד מקשר ומתווך בין בעלי בתים הנכללים בקבוצת המבנים המסוכנים והמיועדים לחיזוק לבין קבלנים או יזמים המתמחים בחיזוק מבנים ובעלי ידע וניסיון בתחום. המשרד מייעץ, מדריך ומלווה בעלי בתים בכל תהליך ההחלטות ועד לחתימת הסכם עם קבלן או יזם.

בחירת קבלן - לאחר שסוף סוף התקבלה ההחלטה הנבונה של הדיירים לחיזוק הבניין, לבחירת הקבלן או היזם ישנה חשיבות עליונה ובעלת משמעות רבה להצלחת הפרויקט. אנו מקושרים אך ורק לקבלנים רשומים ובעלי ידע וניסיון מוכחים בתחום הבנייה ושהם בעלי הכישורים המתאימים לביצוע פרויקטים מסוג זה. כך שתמיד נמליץ על קבלנים או יזמים מתאימים

אתם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת הצעות לחיזוק ושיפוץ ושדרוג, מקבלנים ויזמים מהמובילים בארץ.

כל פעילות המשרד מול הדיירים, לרבות: יעוץ, בחירת קבלן, פגישות וכו' אינן כרוכות בתשלום
והן ללא מחויבות כל שהיא מצד הדיירים.

כל יעוץ או מידע הניתן לדיירים אינו מהווה תחליף לקבלת יעוץ משפטי, שחובה לקבל לפני חתימה על הסכם מחייב ובכלל.