IGN - שיווק נדל"ן - תמ"א 38

תמ"א 38 הינה תכנית מתאר ארצית שמטרתה לאפשר לבעלי מבנים שניבנו לפני 1980 לחזק את המבנים ובכך לשפר את עמידות הבניינים כנגד רעידות אדמה, מדינת ישראל ממוקמת במקום הנחשב לפעיל מבחינה סיסמית, בניינים רבים בנויים על קומת עמודים, במקרה של רעידת אדמה עלול הדבר לגרום לקריסת כל הבניין.

ברעידת אדמה שהתרחשה בארץ, בשנת 1837, מתו כ- 5000 איש ונהרסה העיר צפת כולה. בשנת 1927 התרחשה רעידת אדמה שגרמה למותם של 300 איש ולכ- 1000 פצועים. כתוצאה מרעידת אדמה זו, שהמוקד שלה היה בצפון ים המלח, נגרם הרס רב לרמלה, לירושלים, לשכם ולטבריה. ברעידה בעוצמה בינונית שהתרחשה באזור אילת בשנת 1995 נגרמו נזקים קלים למבנים ולתשתיות.

רעידה בעוצמה חזקה הינה רק עניין של זמן ויש להיערך אליה בהתאם, ההערכות בארץ הן שכ- 50,000 מבנים בישראל עומדים בסכנת קריסה במקרה של רעידת אדמה חזקה וזאת מהסיבה שבניינים רבים נבנו ללא תקן כלשהו. היום, הבניינים נבנים על פי תקן ישראל ת"י 413. שאמור לתת מענה במקרה של רעידת אדמה. בשנת 2005 אושרה תוכנית המיועדת לחיזוק מבנים אשר הוצא להם היתר לפני ה-1 בינואר 1980.

תמ"א 38 אינה חלה על מבנים שתקן פטר אותם:

  • מבנים עד שתי קומות בשטח של עד 400 מ"ר.
  • מבנים מבנים שאינם מאוישים רוב הזמן.
  • מבנים שנקבעו להריסה על פי תוכנית או על פי צו סופי של בית משפט.

עקב אי יכולתו של רוב הציבור לפעול לבדו ולהוציא לפועל פרויקט של חיזוק המבנה, נתנה הממשלה פתרון שהוא הגדלת אחוזי הבנייה ומתן אפשרות לבנות, בקומת העמודים המפולשת ו/או בתוספת של קומה אחת או שתיים וחדרים על הגג ו/או בתוספת של מרפסות וממ"דים לבניין. תוספת בניה זו מותרת רק על פי תמ"א 38.

לצורך קבלת אישור שאכן הבניין מתאים לתוכנית חיזוק מבנים מפני רעידת אדמה, יש צורך בבדיקה ואישור מהנדס על כך שהבניין אינו עומד בדרישה לעמידה בפני רעידת אדמה.

על ידי מכירת זכויות הבנייה הנוספות או חלקן לקבלן אשר בונה ומממן את עלות הבנייה והחיזוק על חשבונו, מתאפשר לדיירי הבניין לממן את שיפוץ וחיזוק המבנה ולקבל "במתנה" השבחת נכס בצורה משמעותית.

כדי שהעסקה תצליח חייבת להיות כדאיות כלכלית לקבלן, שהרי אם הקבלן לא ירוויח, בסופו של דבר נקבל בנייה לקויה ובאיכות ירודה. בעקבות החלטת ממשלה על פטור ממסים, ניתן תמריץ ליזמים, וקבלנים רבים מציעים את עצמם לדיירים. בכך נהנים שני הצדדים, הקבלן מרוויח יותר וכתוצאה מכך גם הדיירים, שלרוב מקבלים: בניין מחוזק על פי תמ"א 38,  התקנת מעלית,  לובי חדש או מחודש,  שיפוץ ושדרוג חדר מדרגות,   הוספת מרפסות,  הרחבת הדירות,  ממ"דים,  שיפוץ חדר האשפה,  גינה חדשה,  החלפת צנרת מים לבניין,  מסתורי כביסה,  ועוד ועוד...

באזור מרכז הארץ מחירי הנדל"ן גבוהים ביותר, הדבר גורם לרנטביליות גדולה ליזמים ומאפשר לדיירים לדרוש יותר ואף לקבל בנוסף לכל התוספות המקובלות גם תשלום. ומנגד באזורים שמחירי הנדל"ן נמוכים אין כדאיות כלכלית ליזמים, ובפועל לא רואים פרויקטים מתבצעים באזורים אלו.

לסיכום: תמ"א 38 טובה לכולם!

קישורים:

תמ"א 38 מומלץ לקרוא

חוק המקרקעין חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה 2008