IGN - שיווק נדל"ן - מידע ליזמים

המשרד בקשר ישיר עם ועדי בתים הנכללים בתוכנית תמ"א 38

המשרד מקשר ומתווך בין בעלי בתים הנכללים בקבוצת המבנים המסוכנים והמיועדים לחיזוק ולבין קבלנים או יזמים המתמחים בחיזוק מבנים ובעלי ידע וניסיון בתחום. המשרד משמש כנציגם של קבלנים יזמים מול דיירים ו/או ועדי בתים, ופועל להחתמת הדיירים על הזמנת שרותי הקבלן, ליווי הקבלן עד לחתימת הסכם מחייב בין היזם/קבלן לבין הדיירים, ובשיווק הדירות בפרויקט לכלל הציבור.

כמו כן ברשות המשרד מידע אודות מגרשים ונכסים להשקעה ולבניה. המשרד משתף פעולה עם יזמים בפרויקטים ממגוון סוגים.